قالب وردپرس

به کسب و کارهای نوپا، کوچک، متوسط و بزرگ خدمات بازاریابی و فروش ذیل قابل ارائه است:
1- انجام تحقیقات بازار

2- تدوین برنامه و استراتژی بازاریابی و فروش

3- تحلیل بازار کسب و کار

4- تحلیل مشتریان، رقبا و شبکه تأمین

5- انجام بازاریابی و فروش واسطه ای

Image result for ‫دانش بنیان‬‎