قالب وردپرس

آرشیو نشست های برگزار شده

ردیفعنوان استانارائه کنندهتاریخ برگزاریگزارش خبریفایل نشستپوستر نشست
1تصمیم گیری در شرایط پیچیده و چند بعدی با استفاده از روش P&Sقزوینآقای دکتر مجید فتحی زهرایی1398/11/01
2چالشها و اصول حقوقی تنظیم قراردادهاقزوینآقای رحیم نورمحمدی1398/11/06
3آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق قزوینآقای مجید حقیقی1398/11/17
4آشنایی با صادرات به کشور قزاقستانقزوینآقای سید احمد یعقوبی1398/11/27
5اقدامات لازم شرکتها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتیقزوینخانم مریم طاهرخانی1399/03/19
6چالشها و اصول کاربردی تنظیم قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمانقزوینآقای رحیم نورمحمدی1399/03/26
7آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی و قراردادهای پیمانکاری قزوینآقای افشین مؤمنی1399/04/18
8بررسی کلیات قوانین تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه البرزآقای فریدون خدابنده لو1399/04/25
9آشنایی با روش ها و چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور قزوینآقای محمد گرویی1399/04/25
10نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتیقزوینخانم مریم طاهرخانی1399/05/07
11بازاریابی دیجیتال با نگاه ویژه به بازاریابی اینستاگرامیالبرزآقای حسین دمپور زنجانی1399/05/08
12آشنایی با مباحث عمومی مالیاتیالبرزآقای سید جعفر پرپنچی1399/05/12
13دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتهاقزوینآقای دکتر علی منطقی1399/05/14
14نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورسقزوینآقای رحیم قاسمی1399/05/21
15نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورسالبرزآقای رحیم قاسمی1399/05/26
16مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلیالبرزآقای سید احمد محسنی1399/06/03
17چالشهای تجاری سازی ایده های نوآورانهقزوینآقای دکتر علیرضا کشاورز قاسمی1399/06/04
18اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها البرزآقای امیر حقانی1399/06/15
19آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - پارک قزوینقزوینآقای مجید حقیقی1399/06/18
20دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتهاالبرزآقای دکتر علی منطقی1399/06/19
21آشنایی با مراحل صادرات کالا البرزآقای یحیی حیدری پور1399/06/26
22حفاظت از مالکیت فکری البرزآقای بیژن نصیری1399/07/07
23آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور قزوینآقای حمیدرشا ملاشاهی1399/07/08
24روشهای مختلف تأمین مالی شرکت ها البرزآقای دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری1399/07/14
25معرفی مدل شخصیت شناسی با نگاه mbtiقزوینآقای دکتر محمد حمیصی1399/07/15
26بازاریابی فضای مجازی و شبکه های اجتماعیقزوینآقای حسین دمپور زنجانی1399/07/22
27تجزیه و تحلیل قوانین تأمین اجتماعی و نحوه کاربرد آنهاالبرزآقای فریدون خدابنده لو1399/07/23
28آشنایی با کلیات حقوق ثبتی شرکت های سهامی و مسئولیت محدودقزوینخانم زهرا موسوی1399/07/29
29آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور البرزآقای حمیدرشا ملاشاهی1399/07/30
30آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - دانشگاه خوارزمیالبرزآقای مجید حقیقی1399/08/05
31خلق مدل کسب و کارقزوینآقای مهدی لعلی1399/08/06
32آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - شرکت سرم سازی رازیالبرزآقای مجید حقیقی1399/08/07
33نقش برنامه ریزی استراتژیک در موفقیت شرکتهاالبرزخانم دکتر فرنیا ضروری1399/08/18
34اصول و مهارت های کلیدی در حوزه مذاکرهقزوینآقای دکتر سروش حریر فروش1399/08/20
35معرفی مدل شخصیت شناسی با نگاه mbtiالبرزآقای دکتر محمد حمیصی1399/08/25
36آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - دانشگاه حضرت معصومه قم (س)قمآقای مجید حقیقی1399/08/26
37آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - کمیته امداد قزوینقزوینآقای مجید حقیقی1399/08/27
38آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع mbtiقزوینخانم فضه الزهرا عبدالرزاقی1399/08/27
39آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - موسسه تحقیقات علوم باغبانیالبرزآقای مجید حقیقی1399/08/28