قالب وردپرس

آرشیو نشست های برگزار شده

ردیفعنوان استانارائه کنندهتاریخ برگزاریگزارش خبریفایل نشستپوستر نشست
1تصمیم گیری در شرایط پیچیده و چند بعدی با استفاده از روش P&Sقزوینآقای دکتر مجید فتحی زهرایی1398/11/01
2چالشها و اصول حقوقی تنظیم قراردادهاقزوینآقای رحیم نورمحمدی1398/11/06
3آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق قزوینآقای مجید حقیقی1398/11/17
4آشنایی با صادرات به کشور قزاقستانقزوینآقای سید احمد یعقوبی1398/11/27
5اقدامات لازم شرکتها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتیقزوینسرکار خانم مریم طاهرخانی1399/03/19
6چالشها و اصول کاربردی تنظیم قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمانقزوینآقای رحیم نورمحمدی1399/03/26
7آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی و قراردادهای پیمانکاری قزوینآقای افشین مؤمنی1399/04/18
8بررسی کلیات قوانین تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه البرزآقای فریدون خدابنده لو1399/04/25
9آشنایی با روش ها و چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور قزوینآقای محمد گرویی1399/04/25
10نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتیقزوینسرکار خانم مریم طاهرخانی1399/05/07
11بازاریابی دیجیتال با نگاه ویژه به بازاریابی اینستاگرامیالبرزآقای حسین دمپور زنجانی1399/05/08
12آشنایی با مباحث عمومی مالیاتیالبرزآقای سید جعفر پرپنچی1399/05/12
13دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتهاقزوینآقای دکتر علی منطقی1399/05/14
14نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورسقزوینآقای رحیم قاسمی1399/05/21
15نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورسالبرزآقای رحیم قاسمی1399/05/26
16مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلیالبرزآقای سید احمد محسنی1399/06/03
17چالشهای تجاری سازی ایده های نوآورانهقزوینآقای دکتر علیرضا کشاورز قاسمی1399/06/04
18اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها البرزآقای امیر حقانی1399/06/15
19آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاققزوینآقای مجید حقیقی1399/06/18
20دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتهاالبرزآقای دکتر علی منطقی1399/06/19