قالب وردپرس

در حوزه کسب و کارها مشاوره های ذیل ارائه می شود:


1- مشاوره امور مالی و مالیاتی

2- مشاور بازاریابی و فروش

3- مشاوره حقوقی و قراردادها

4- مشاوره تدوین برنامه کسب و کار

5- مشاوره صادراتی

6- مشاوره بیمه و تأمین اجتماعی

7- مشاوره نیروی انسانی و تیم سازی

Image result for ‫دانش بنیان‬‎