قالب وردپرس

به مجموعه های مختلف دولتی و خصوصی خدمات آموزشی عمومی و تخصیص به شرح ارائه می شود:


1- برگزاری کارگاه های آموزشی دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2- برگزاری کارگاه های عمومی در حوزه امور مالیاتی، بیمه ای، صادرات و غیره

3- برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه بازاریابی و فروش و تدوین برنامه کسب و کار

4- برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه منابع انسانی و تیم های کاری

5- برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه همکاری های بین سازمانی و شبکه سازی

Image result for ‫دانش بنیان‬‎