مجید فتحی زهرایی

مشاور مدیریت و ساختار سازمانی

دکتری مهندسی صنایع

24 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت اجرایی و تحقیقات

مشاوره بودجه ریزی و توزیع اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ارسال دیدگاه