حسین دمپور زنجانی

مشاور بازاریابی دیجیتال و برندینگ

کارشناسی مدیریت بازاریابی و تبلیغات تجاری

مسئول سابق فروش شرکت درنا

مدیر بازاریابی و تبلیغات استودیو انیمیشن سنجاقک

مهندس حسین زنجانی
Print Friendly, PDF & Email