ارزیابی و عارضه یابی، فرآیند بررسی فرآیندها و بخش­ های مختلف کسب و کار به منظور شناسایی چالش­ ها، مشکلات و ضعف ­ها است تا از طریق آن زمینه فراهم آوردن بهبودهای سازمانی فراهم گردد.

ارزیابی و عارضه یابی سازمانی هم شامل فرآیندهای اصلی شرکت (تامین مواد و قطعات، عملیات تولید، بسته بندی، توزیع، بازاریابی، فروش و ارائه خدمات) و هم شامل فرآیندهای پشتیبانی (تامین و مدیریت زیرساخت ­ها، مدیریت منابع انسانی، توسعه فناوری و تدارکات) می ­شود و حتی مدیریت شرکت را هم در بر می­گیرد.

شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) از سال 1394 به صورت مستقل و کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه ارزیابی و عارضه یابی فعالیت دارد.

به صورت مستقل شرکت ­های فناور و صنعتی درخواست خود را برای عارضه یابی ارائه می­ کنند و تیم منش با توجه به مدل ارزیابی و عارضه یابی و با تیمی با تجربه اقدام به ارائه این خدمت می ­نمایند.