سرباز فناور

نشست آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت­های دانش بنیان و فناور در روز چهارشنبه  30 مهر 1399 از ساعت 14:00 لغایت 16:00 با حضور 55 نفر از نمایندگان واحدهای فناور و دانش بنیان استان البرز به صورت وبیناری…

ادامه مطلب

وبینار تجزیه و تحلیل قوانین تأمین اجتماعی و نحوه کاربرد آنها مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان روش های مختلف تامین مالی شرکت ها در روز دوشنبه 14 مهر ۱۳۹۹ از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی استان…

ادامه مطلب

وبینار آموزشی بازاریابی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخصوص استان قزوین برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان بازاریابی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخصوص استان قزوین روز سه شنبه 22 مهر 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت…

ادامه مطلب

وبینار آموزشی معرفی مدل شخصیت شناسی با نگاه mbti مخصوص استان قزوین برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان معرفی مدل شخصیت شناسی با نگاه mbti مخصوص استان قزوین روز سه شنبه 15 مهر 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت…

ادامه مطلب

وبینار روش های مختلف تأمین مالی مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان روش های مختلف تامین مالی شرکت ها در روز دوشنبه 14 مهر ۱۳۹۹ از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی استان…

ادامه مطلب

نشست آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان قزوین برگزار شد.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت­های دانش بنیان و فناور در روز چهارشنبه  2 مهر 1399 از ساعت 14:00 لغایت 15:30 با حضور 30 نفر از نمایندگان واحدهای فناور و دانش بنیان استان قزوین به صورت وبیناری برگزار…

ادامه مطلب

وبینار حفاظت از دارایی فکری مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان حفاظت از دارایی فکری در روز دوشنبه 7 مهر ۱۳۹۹ از ساعت 14:00 الی 17:0۰ برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی استان البرز و حمایت…

ادامه مطلب

نشست آشنایی با مراحل صادرات کالا مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان آشنایی با مراحل صادرات کالا در روز چهارشنبه 26 شهریور ۱۳۹۹ از ساعت 14:00 الی 17:0۰ برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی استان البرز و…

ادامه مطلب

نشست دید عملیاتی به مبحث بازاریابی عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتها مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتها مخصوص استان البرز روز 4شنبه 19 شهریور 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف…

ادامه مطلب

نشست آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق روز سه شنبه 18 شهریور 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در این نشست آقای مجید حقیقی…

ادامه مطلب

نشست اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها مخصوص استان البرز روز شنبه 15 شهریور 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی…

ادامه مطلب

نشست چالش های تجاری سازی ایده های نوآورانه مخصوص استان قزوین برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان چالش های تجاری سازی ایده های نوآورانه مخصوص استان قزوین روز سه شنبه 4 شهریور 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت…

ادامه مطلب

نشست مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی مخصوص استان البرز روز دوشنبه 3 شهریور 1399 از ساعت 10:00 الی 13:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی…

ادامه مطلب

نشست نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورس مخصوص استان البرز برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورس مخصوص استان البرز روز یک شنبه 26 مرداد 1399 از ساعت 14:00 الی 16:30 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به…

ادامه مطلب

نشست نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورس مخصوص استان قزوین برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان نحوه تأمین سرمایه و پذیرش شرکتها در بورس مخصوص استان قزوین روز سه شنبه 21 مرداد 1399 از ساعت 14:00 الی 16:30 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل…

ادامه مطلب

نشست وبیناری دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتها برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان دید عملیاتی به مبحث بازاریابی، عاملی اثرگذار در موفقیت شرکتها در روز سه شنبه 14 مرداد 1399 از ساعت 14:00 الی 16:30 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل…

ادامه مطلب

نشست وبیناری آشنایی با مباحث عمومی مالیاتی برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان آشنایی با مباحث عمومی مالیاتی در روز یکشنبه 12 مرداد 1399 از ساعت 10:00 الی 13:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی استان البرز و…

ادامه مطلب

نشست وبیناری بازاریابی دیجیتال با نگاه ویژه به بازاریابی اینستاگرامی برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان بازاریابی دیجیتال به نگاه ویژه به بازاریابی اینستاگرامی در روز چهارشنبه 8 مرداد 1399 از ساعت 14:00 الی 16:30 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی…

ادامه مطلب

نشست وبیناری آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی در روز سه شنبه 7 مرداد 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار…

ادامه مطلب

نشست وبیناری بررسی کلیات قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی وبیناری با عنوان بررسی کلیات قوانین تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه در روز چهارشنبه 25 تیر 1399 از ساعت 10:00 الی 13:00 برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز…

ادامه مطلب

نشست وبیناری آشنایی با روش ها و چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان آشنایی با روش ها و چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور در روز چهارشنبه 25 تیر 1399 از ساعت 14:00 الی 17:00 برگزار شد. در…

ادامه مطلب

نشست وبیناری آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی و قراردادهای پیمانکاری برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی وبیناری با عنوان آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی و قراردادهای پیمانکاری در روز چهارشنبه 18 تیر 1399 از ساعت 14:00 الی 16:30 برگزار شد. در ابتدای این نشست…

ادامه مطلب

نشست چالشها و اصول کاربردی تنظیم قرارداد های پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان برگزار شد.

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی با عنوان چالش ها و اصول کاربردی تنظیم قرارداد های پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان در تاریخ 26 خرداد 1399 از ساعت 14:00 الی 17:30 در سالن شهید رجایی پارک علم و فناوری قزوین با…

ادامه مطلب

نشست اقدامات لازم شرکتها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی برگزار شد

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی با عنوان اقدامات لازم شرکتها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی در تاریخ 19 خرداد ۱۳۹9 از ساعت 14:00 الی 16:30 در سالن شهید اسکندری نژاد ساختمان دکتر صالحی پارک علم و فناوری قزوین با رعایت…

ادامه مطلب

وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان برای واحدهای صنعتی استان البرز برگزار شد

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت شهرک های صنعتی استان البرز وبینار تخصصی “آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان” در روز یکشنبه 11 خرداد 1399 از ساعت 11:00 لغایت 13:30 با حضور 30 نفر از نمایندگان واحدهای صنعتی استان البرز برگزار شد.…

ادامه مطلب

نشست آشنایی با صادرات به کشور قزاقستان برگزار شد

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین نشست تخصصی با عنوان آشنایی با صادرات به کشور قزاقستان در تاریخ 27 بهمن ۱۳۹۸ از ساعت 9:3۰ الی ۱3:15 در سالن شهید اسکندری نژاد ساختمان دکتر صالحی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. در ابتدای…

ادامه مطلب

جلسه دفاع پروژه گلوگاه های صنعتی استان قزوین برگزار شد

جلسه پایانی و دفاع از پروژه شناسایی و پیگیری رفع گلوگاه های فناوری رشته صنعت غالب شهرک های صنعتی استان قزوین از ساعت 10 الی 11:30 روز یکشنبه هفتم بهمن ماه 1398 در ساختمان مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد. در این جلسه دکتر مصاحب معاون صنایع کوچک، مهندس لاهوتی مدیر توسعه صنعتی…

ادامه مطلب

نشست تخصصی چالشها و اصول کاربردی تنظیم قراردادها برگزار شد

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی با عنوان چالشها و اصول کاربردی تنظیم قراردادها در تاریخ 6 بهمن 1398 از ساعت 14:10 الی 16:50 در سالن شهید اسکندری نژاد ساختمان دکتر صالحی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای مجید حقیقی مدیرعامل…

ادامه مطلب

نشست تخصصی چالشها و اصول کاربردی تنظیم قراردادها

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی با عنوان چالشها و اصول کاربردی تنظیم قراردادها برگزار می شود. این نشست توسط جناب آقای رحیم نورمحمدی کارشناس حقوق در تاریخ 6 بهمن 1398 از ساعت 14:00 الی 16:30 در سالن شهید اسکندری نژاد ساختمان دکتر صالحی پارک علم و…

ادامه مطلب

نشست تخصصی در حوزه تصمیم گیری در شرایط پیچیده و چند بعدی

با حمایت مرکز امور دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست تخصصی در حوزه شرکت های دانش بنیان و فناور استان قزوین با عنوان تصمیم گیری در شرایط پیچیده و چندبعدی با استفاده از روش P&S برگزار می شود. این نشست توسط جناب آقای دکتر مجید فتحی زهرایی دکتری مدیریت اجرایی و پسادکتری…

ادامه مطلب

رتبه 12ام استان قزوین در تعداد شرکت های دانش بنیان کشور

براساس آمار اعلام شده در سایت دانش بنیان، در پایان هفته سوم آذرماه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور به 4693 شرکت رسیده است. استان تهران با 2472 شرکت رتبه اول و استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با 416 و 259 شرکت رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.…

ادامه مطلب

ارائه مشاوره تخصصی رایگان به شرکت های غیردانش بنیان استان قزوین

با حمایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان مشاوره رایگان حضوری برای شرکت های غیر دانش بنیان استان قزوین نیز فراهم شده است. بر این اساس، این شرکت ها می توانند در سرفصل های متنوعی نظیر بیمه و مالیات، توسعه بازار و فروش، تأمین منابع مالی، حقوقی…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت مرکز مشاوره شرکت ها در استان قزوین

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان مشاوره رایگان حضوری به شرکت های دانش بنیان استان قزوین را فراهم کرد. استان قزوین سومین استانی است که پس از استان های فارس و اصفهان، مرکز مشاوره رایگان شرکت های دانش بنیان را راه اندازی کرده است.  این مرکز با…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت به عنوان کارگزار تبادل فناوری

در راستای سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید ملی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت مشاوران نیک پندار شریف به عنوان کارگزار تبادل فناوری در استان قزوین و استان های همجوار فعالیت خود را از شهریورماه 1398 آغاز نمود. در این راستا چندین حوزه صنعتی از…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت به عنوان کارگزار فن بازار ملی ایران

از انتهای بهمن ماه 1397 شرکت مشاوران نیک پندار شریف به عنوان کارگزار بازاریابی B2B فن بازار ملی ایران فعالیت خود را آغاز نمود. تمرکز فعالیت بازاریابی بر استانهای قزوین، تهران، البرز، زنجان و گیلان است. علاوه بر محصولات دانش بنیان، محصولات فناورانه نیز مشمول حمایت های فن بازار می باشند.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان برای متخصصان و پژوهشگران مؤسسه مرمت

کارگاه آموزشی “آشنایی با شاخص ها، فرایند و مراحل ثبت نام و ارزیابی دانش‌بنیان و حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش بنیان” در روز دوشنبه 2 مرداد 1396 از ساعت 9 الی 12 برای متخصصان و پژوهشگران مؤسسه مرمت برگزار شد. در این کارگاه آموزشی آقای حقیقی ضمن ارائه تعاملی و مبتنی بر اسلاید، توضیحاتی کامل در…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت به عنوان یکی از کارگزاریهای تخصصی دانش بنیان در حوزه برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی در کشور

با عنایت به عملکرد مناسب سرارزیابان شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) و امکان انجام ارزیابی در استان تهران و سایر استانها، این شرکت به عنوان یکی از کارگزاریهای تخصصی دانش بنیان در حوزه برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی در کشور از نیمه اردیبهشت ماه 1396 فعالیت خود را آغاز کرد.  

ادامه مطلب

کسب رتبه برتر کارگزاری های دانش بنیان در سال 1395 و دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت مشاوران نیک پندار شریف موفق به کسب رتبه برتر کارگزاری های دانش بنیان در سال 1395 گردید. در این راستا در جلسه کارگروه دانش بنیان مورخ 21 اسفند 1395، ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت “مشاوران نیک پندار شریف” آقای “مجید حقیقی”، لوح تقدیر از دست جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت سومین سرارزیاب دانش بنیان شرکت “مشاوران نیک پندار شریف”

آقای علی شعبانی به عنوان سومین سرارزیاب دانش بنیان “شرکت مشاوران نیک پندار شریف” فعالیت خود را جهت ارزیابی دانش بنیان آغاز نمود. لازم به ذکر است که ایشان با طی مراحل آزمون تئوری و عملی سرارزیابی و کسب نمره بالا، موفق گردید به عنوان سرارزیاب دانش بنیان مورد تأیید دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت به عنوان سومین کارگزار آموزش سرارزیابان دانش بنیان

شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) مفتخر است که از نیمه دوم بهمن 1395 فعالیت خود را به عنوان سومین کارگزار آموزش سرارزیابان دانش بنیان با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان آغاز کرده است. بر این اساس آموزش تئوری و عملی و نیز آزمون عملی سرارزیابان جدید بر…

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان برای دانشگاهیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

کارگاه آموزشی نیم روزه “آشنایی با مراحل و نحوه ثبت نام ارزیابی دانش‌بنیان و حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش بنیان” توسط آقای مجید حقیقی سرارزیاب و ممیز دانش بنیان برای بیش از 120 نفر از اساتید، دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشگاه زنجان و نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و…

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان برای شرکت های صنعتی استان قزوین

کارگاه آموزشی “آشنایی با مراحل و نحوه ثبت نام ارزیابی دانش‌بنیان و حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش بنیان” توسط آقای مجید حقیقی سرارزیاب و ممیز دانش بنیان برای بیش از 15 نماینده شرکت های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین در محل سالن همایش های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت به عنوان کارگزار ارزیابی دانش بنیان حوزه انرژیهای نو در کشور

شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) مفتخر است که علاوه بر کارگزاری منطقه ای استان های قزوین، زنجان و گیلان به عنوان کارگزار ارزیابی دانش بنیان حوزه انرژیهای نو در کشور انتخاب شده است. لازم به ذکر است که تا پیش از این شرکتهای حوزه انرژیهای نو تنها در استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان…

ادامه مطلب

برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم و ضوابط قانونی ارزیابی دانش‌بنیان برای واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قزوین

” /> دوره آشنایی با ضوابط قانونی ارزیابی دانش‌بنیان و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد. این دوره با تدریس آقای مهندس حقیقی به عنوان سرارزیاب و ممیز ارزیابی دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان‌های قزوین، زنجان و گیلان…

ادامه مطلب

آغاز فعالیت سرارزیاب دوم شرکت “مشاوران نیک پندار شریف”

با توجه به پتانسل های صنعتی و دانشگاهی استان قزوین و استان ها هم جوار، شرکت مشاوران نیک پندار شریف از انتهای سال 94 در صدد جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص در حوزه ارزیابی برآمد. در همین راستا جناب آقای مهندس جواد آراستی کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف در شرکت آموزش های…

ادامه مطلب

حضور فعال سرارزیاب، دستیاران سرارزیابی و ارزیابان مالی شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) در اولین گردهمایی کارگزاران ارزیابی دانش بنیان

سرارزیاب و دستیاران سرارزیابی شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) به همراه ارزیابان مالی در استان های قزوین، تهران، گیلان و زنجان در اولین گردهمایی کارگزاران ارزیابی دانش بنیان در تاریخ 11 خرداد 1395 در محل بنیاد ملی نخبگان استان تهران حضور فعال پیدا کردند. گردهمایی با حضور بیش از 40 کارگزاری و 100 سرارزیاب و ارزیاب…

ادامه مطلب

اعطای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به دلیل کسب رتبه دوم کارگزاری های دانش بنیان در سال 1394

در جلسه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان مورخ 22 اسفند 1394، به کارگزاریهای برتر دانشبنیان در سال 1394 توسط رئیس محترم کارگروه و معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر ستاری لوح تقدیر اعطا شد. بدین ترتیب مدیرعامل کارگزاری مشاوران نیک پندار شریف (منش) آقای مهندس حقیقی که به عنوان کارگزار…

ادامه مطلب

ارزیابی بیش از 50 شرکت در حوزه دانش بنیان تا پایان سال 94

از مرداد ماه 1394 شرکت منش فعالیت خود را به عنوان کارگزار ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان قزوین آغاز نموده و پس از آن در مهرماه، ارزیابی شرکت‌های مستقر در دو استان زنجان و گیلان و نیز ارزیابی شرکت‌های حوزه انرژیهای نو در استانهای تهران و البرز نیز به…

ادامه مطلب