به هم رسانی و تبادل فناوری، فرآیند برقراری ارتباط میان دو طرف عرضه و تقاضای فناوری است که توسط عامل تبادل فناوری انجام می ­شود. به عامل تبادل فناوری بروکر نیز گفته می ­شود. بروکرها مجموعه­ هایی حرف های هستند که هم به مباحث فنی آگاهی دارند و هم با بازار آشنا هستند و می ­توانند زمینه ­ساز ارتباطی متوازن و پایدار میان دو مجموعه عرضه و تقاضا را فراهم آورند. بروکرها از یک طرف نیازهای فناورانه صنایع و شرکت­ ها را شناسایی، دسته بندی و تحلیل می­ کنند و از طرف دیگر توانمندی­ های فناوران را شناسایی، بررسی و اعتباربخشی می­ کنند. در ادامه از طریق انطباق شرایط فنی و عملکردی «توانمندی فناوران» با «نیاز صنایع» و تلاش برای ایجاد ادبیات مشترک میان دو مجموعه تبادل فناوری محقق می­گردد. شرکت مشاوران نیک پندار شریف (منش) از سال 1397 در حوزه تبادل فناوری فعالیت خود را آغاز نموده و این خدمت را هم به صورت مستقل و هم به عنوان کارگزار نهادهای حاکمیتی انجام می­ دهد. در حالت مستقل صنایع و شرکت­ ها به صورت مستقیم نیاز های فناورانه خود را اعلام می­ کنند تا پس از آن مراحل شناسایی فناوران و برقراری ارتباط انجام پذیرد. همچنین منش به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری نانو و شبکه تبادل فناوری در حوزه تبادل فناوری فعالیت دارد و به ارائه خدمات به مجموعه­ های متقاضی می ­پردازد.