علیرضا کشاورز قاسمی

مشاور بازاریابی بین المللی و فرآیندهای صادرات

دکترای DBA

رئیس سابق اتاق بازرگانی قزوین

مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع کوچک

Print Friendly, PDF & Email