مهندس مسعود فاخری

رئیس هیئت مدیره – مسئول مرکز توانمندسازی استان البرز

ارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)

کارشناس ارشد سابق گروه بررسی های آینده محور وزارت نیرو

رئیس هیئت مدیره سابق شرکت بازرگانی پیشگامان کالایاب

مدرس دانشگاه آزاد شهرری

مسعود فاخری
Print Friendly, PDF & Email