نیره آشوری

مشاور بازاریابی دیجیتال و برندینگ

مجری پروژه های مختلف بازاریابی دیجیتال و برندسازی

فعال بخش خصوصی در حوزه کالای خواب و ایزوگام

مشاور بازاریابی دیجیتال و برندسازی

Print Friendly, PDF & Email