نشست آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان البرز برگزار شد.

You are here:
Go to Top