خانم مولایی

مشاور منابع انسانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

ارزياب منابع انساني گروه سايپا

مدرس مورد تایید بانک تجارت

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ارسال دیدگاه