مجتبی شیخ علی

مشاور منابع انسانی

مهندسی صنایع

مدرس دوره های مدیریتی، ارتباطات و مذاکره

مدرس دوره های مذاکره مدرسه کسب وکار ماهان

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ارسال دیدگاه