محسن شیر محمدی

مشاور حقوقی و قراردادها

کارشناسی ارشد حقوق ثبت

کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی

همکاری با شعب مختلف دادگاه های حقوقی، انقلاب و شعبات دادسرا در تهران وکرج

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ارسال دیدگاه