مهدی لعلی

مشاور مدیریت و ساختار سازمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناس سابق مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین

مشاور در حوزه تدوین و اجرای برنامه استراتژیک

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ارسال دیدگاه