نعیمه مرسلی

مشاور مدیریت و ساختار سازمانی

دکترای مدیریت دولتی

مدیر دبستان دخترانه سما تاکستان

پژوهشگر برتر در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ارسال دیدگاه