قالب وردپرس

مجید حقیقی

مدیرعامل

- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و نوآوری با تمرکز بر شبکه های نوآوری

- سرارزیاب دانش بنیان و بازدید دانش بنیانی بیش از 450 شرکت

- مشاور رئیس پارک علم و فناوری قزوین در امور دانش بنیان

- مدرس کارگاه های آموزشی دانش بنیان در استان های مختلف

مسعود فاخری

رئیس هیئت مدیره - مسئول مرکز توانمندسازی استان البرز

- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)

- کارشناس ارشد سابق گروه بررسی های آینده محور وزارت نیرو

- رئیس هیئت مدیره سابق شرکت بازرگانی پیشگامان کالایاب

- مدرس دانشگاه آزاد شهرری

علی طباخ شعبانی

عضو هیئت مدیره - مسئول مرکز توانمندسازی استان قزوین

- کارشناسی ارشد مهندسی برق

- سرارزیاب سابق دانش بنیان و بازدید دانش بنیانی بیش از 100 شرکت

- مشاور شرکت های دانش بنیان و فناور

- مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی

هادی محمدی

کارشناس مرکز توانمندسازی استان البرز

- کارشناسی تبلیغات

- کارشناس برگزاری نشست ها و ارائه مشاوره های تخصصی

- کارشناس ارتباط با شرکتها

محمد عباسی

کارشناس مرکز توانمندسازی استان قزوین

- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

- کارشناس برگزاری نشست ها و ارائه مشاوره های تخصصی

- کارشناس ارتباط با شرکتها

حسین حقیقی

طراح ارشد و کارشناس همکار مراکز توانمندسازی استان های البرز و قزوین

- کارشناسی مهندسی عمران

- طراح و گرافیست ارشد مراکز توانمندسازی

- کارشناس همکار برگزاری نشست ها و مشاوره ها